DIRIS A-80

DIRIS A80, elektrik tesisatları için görüntüleme ve ölçüm cihazıdır.

DIRIS A60′ ın enerji izleme işlevine ve zararlı olayların tespit ve kaydedilmesi özelliğinin yanısıra, DIRIS A80 TN-S ve TT şebekelerde kaçak akımları da gösterebilmektedir.